Kontakty

Predajca

Názov:COMPUTER ABC s.r.o.
IČO:36564176
DIČ:2021894985
IČ DPH:SK2021894985
Mesto:Nové Zámky
PSČ:940 01
Adresa:Petöfiho 7
Telefón:00421356400264
E-mail:abcnz@stonline.sk
Kontakt:Veronika Solárová

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024